ด่วนรับสมัครพนักงาน
บริษัท เทพธัญญะ (นครสวรรค์) จำกัด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
3.รูปถ่าย 1รูป
4.วุฒิการศึกษา 1ชุด (ถ้ามี)
สนใจสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ไลน์มาสอบถามที่ @Theptanya หรือโทรสอบถาม 081-0662926
หรือ สมัครได้ทางฟอร์ม Online ด้านล่าง

Top