เทพธัญญะซุปเปอร์สโตร์

บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จำนวน 500,000 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบเงินจาก นาง แฉล้ม ลิ้มไพบูลย์ ในนามบริษัท เทพธัญญะ ( นครสวรรค์ ) จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จำวนวน 500,000 บาท โดยมีแพทย์หญิง โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

Top