ใบเสร็จมีค่าอย่างทิ้ง!!!

ใบเสร็จมีค่าอย่างทิ้ง!!!
เพียงซื้อผลิตภัณฑ์
– โออิชิ
– จับใจ
– 100พลัส
– น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
– โซดาร็อค
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วนำใบเสร็จเขียนชื่อ + เบอร์โทร ด้านหลังใบเสร็จ
ชิงรางวัล
รางวัลที่ 1 น้ำช้าง 50 แพ็ค
รางวัลที่ 2 น้ำช้าง 30 แพ็ค
รางวัลที่ 3 น้ำช้าง 20 แพ็ค
🌞ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 30 กันยายน 256🌞
#ที่เทพธัญญะซุปเปอร์สโตร์นครสวรรค์
#ใบเสร็จมีค่าอย่างทิ้ง

Top